Yüksek Kapasiteli, Hepsi bir arada Kurumsal Mail Çözümlerimizi İncelediniz mi?

Hemen İncele
27 Ağustos 2023
En Çok Kullanılan SSH Komutları Nelerdir?

En Çok Kullanılan SSH Komutları Nelerdir?

  SSH (Secure Shell), uzak sunucularla güvenli bir şekilde iletişim kurmak için kullanılan bir protokoldür. İşte en çok kullanılan SSH komutları:

  Dosya ve Dizin İşlemleri:

  Dosya İçeriğini Görüntüleme (cat): 

  cat dosya.txt


  Dosya Oluşturma (touch): 

  touch yeni_dosya.txt


  Dosya Kopyalama (cp): 

  cp dosya.txt hedef_dizin/


  Dosya Taşıma (mv): 

  mv dosya.txt hedef_dizin/


  Dosya Silme (rm): 

  rm dosya.txt


  Dizin Oluşturma (mkdir): 

  mkdir yeni_dizin


  Dizin İçeriğini Görüntüleme (ls): 

  ls -la


  Dizin Silme (rmdir): 

  rmdir dizin/


  Dosya Transferi:

  Dosya İndirme (scp): 

  scp kullanici@sunucu:uzak_dosya.txt /yerel/dizin


  Dosya Yükleme (scp): 

  scp yerel_dosya.txt kullanici@sunucu:/uzak/dizin


  Uzak Sunucu Bilgileri:

  Uzak Sunucu Adını Görüntüleme (hostname): 

  hostname


  Uzak Sunucu İpucu (ifconfig): 

  ifconfig


  Sistem Bilgilerini Görüntüleme (uname): 

   

  uname -a


  Uzak Sunucu Yönetimi:

  Sunucuyu Yeniden Başlatma (reboot): 

  sudo reboot


  Sunucuyu Kapatma (shutdown):

   sudo shutdown -h now 


  Bağlantıları Görüntüleme 

  (netstat): netstat -tuln


  Sistem Kaynak Kullanımını İnceleme (top):

  top


  İşlem Listesini Görüntüleme (ps):

   ps aux 


  Kullanıcı İşlemleri:

  Kullanıcı Oluşturma (adduser):

   sudo adduser yeni_kullanici 


  Kullanıcı Silme (deluser):

   sudo deluser kullanici_adi 


  Kullanıcı Şifresi Değiştirme (passwd): 

  passwd kullanici_adi


  Kullanıcı Grupları Görüntüleme (groups): 

  groups kullanici_adi


  Dosya İşlemleri (Metin Düzenleme):

  Dosya Düzenleyici ile Dosya Açma (nano): 

  nano dosya.txt


  Dosya Düzenleyici ile Dosya Açma (vim):

   vim dosya.txt 


  Dosya İşlemleri (Arşivleme ve Sıkıştırma):

  Dosya Sıkıştırma (gzip): 

  gzip dosya.txt


  Sıkıştırılmış Dosya Çıkartma (gunzip):

   gunzip dosya.txt.gz 


  Dosya Arşivleme (tar): 

  tar -czvf arsiv.tar.gz dosya.txt

  Ağ İşlemleri:

   

  Uzak Sunucuda Ping Testi (ping): 

  ping sunucu_ip


  DNS Bilgilerini Görüntüleme (nslookup): 

  nslookup google.com


  Uzak Sunucuda Komut Yürütme:

  Uzak Sunucuda Komut Yürütme (ssh): 

  ssh kullanici@sunucu komut


  Uzak Sunucuda Komut Yürütme ve Çıktıyı Alama (ssh): 

  ssh kullanici@sunucu "komut"


  Günlük İşlemleri:

  Günlük Dosyasını Görüntüleme (cat): 

  cat /var/log/syslog


  Günlük Dosyasını Takip Etme (tail): 

  tail -f /var/log/syslog


  İzin ve Yetkilendirme:

  Dosya İzinlerini Görüntüleme (ls): 

  ls -l dosya.txt


  Dosya İzinlerini Değiştirme (chmod): 

  chmod 755 dosya.txt


  Dosya Arama:

  Dosya Arama (find):

   find / -name dosya.txt 


  Ağ Geçidi İşlemleri:

  Ağ Geçidini Görüntüleme (route):

   route -n 


  Ağ Geçidi Eklemek (route add): 

  sudo route add default gw ağ_geçidi_ip


  Uzak Sunucu Saat Ayarı:

  Uzak Sunucu Saatini Görüntüleme (date): 

  date


  Uzak Sunucu Saatini Ayarlama (date): 

  sudo date MMDDhhmmYYYY.ss


  Uzak Sunucu Güvenliği:

  Güvenlik Duvarı Kurallarını Görüntüleme (iptables):

   sudo iptables -L 


  Güvenlik Duvarı Kuralları Ekleme (iptables): 

  sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT


  Uzak Sunucu Depo Yönetimi:

  Paket Listesini Güncelleme (apt): 

  sudo apt update


  Paket Güncelleme (apt): 

  sudo apt upgrade


  Yeni Paket Kurma (apt): 

  sudo apt install paket_adi


  Veritabanı İşlemleri:

  Veritabanına Bağlanma (mysql): 

  mysql -u kullanici -p


  Veritabanı Dışa Aktarma (mysqldump): 

  mysqldump -u kullanici -p veritabani > yedek.sql


  Uzak Sunucu Disk Kullanımı:

  Disk Kullanımını Görüntüleme (df): 

  df -h


  Uzak Sunucu Bellek Kullanımı:

  Bellek Kullanımını Görüntüleme (free): 

  free -h


  Uzak Sunucu İşlem İstatistikleri:

  İşlem İstatistiklerini Görüntüleme (sar): 

  sar -u

  Bu örnekler komutlar, nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. Gerçek senaryolara uygun olarak komutları ve parametreleri özelleştirebilirsiniz.

  Kariyer Fırsatı